ВАША ПОМОЋ

Своју лепту за наш подухват можете приложити на динарски текући рачун Словенског друштва бр. 155-24390-75, отворен код Халкбанке – Београд.

Одговори на сва питања, предлоге и недоумице могу се добити путем телефона: 065/582-77-57, 069/582-77-57 или путем електронске поште, на адреси: sloven.org@mail.ru

Приложници из иностранства рад Српско-руског Братства могу помоћи уплатом девизних средстава, слéдећи неку од инструкција датих у прилогу.

Visited 1 times, 1 visit(s) today