Димитрије Јовановић, ЈОВО КУРСУЛА, повесна проза, брошура, АИД Брана Цветковић, Краљево, 1997., 32 стр.