Песимистички оптимизам је у стваралаштву Димитрија Јовановића увек био изражен у тој мери да га слободно можемо сматрати претежном карактерном цртом овог писца. У својој […]