Избор из књига РАЂЕЊЕ О ГЛАВИ (2002) и ЗАШТО БУДЗАШТО (2011). Избор је уприличио аутор, руководећи се њему знаним разлозима