Данил Хармс, ЦИРКУС ПРИНТИНПРАМ, песме и приче за децу, сликовница, Легенда, Чачак, 2004., 28 стр., превео Драган Бунарџић, илустровао Саша Ковачевић.