Данил Хармс: ЦИРКУС ПРИНТИНПРАМ

Данил Хармс, ЦИРКУС ПРИНТИНПРАМ, песме и приче за децу, сликовница, Легенда, Чачак, 2004., 28 стр., превео Драган Бунарџић, илустровао Саша Ковачевић.

Visited 3 times, 1 visit(s) today